Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Lapsus Κλάψους XXXIV: Οικεία -ανοίκεια- κακά!

Διαβάστε το γλωσσικό σημείωμά μου για την εσφαλμένη χρήση της λέξης ανοίκειοςστο τεύχος 43 του magaz!ne (BonusMallMag), στη σελίδα 22:

http://www.bonusmallmag.gr/043/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου