Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Mariam Pare' - Beautiful paintings by mouth


Two paintings by Mariam Pare' that I like very much. To find out more about her beautiful work, visit her website:
http://www.mariampare.com/gallery?ts=20170806&utm_campaign=20170806&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου