Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

"Τρελή ΑΒ", "Τρελό Αριθμητάρι" και "Φάλτσος νάνος" στα best seller των Public

Σε εποχές ισοπέδωσης, του στιλ "όλοι συγγραφείς γίνατε πια!", να βλέπεις 3 βιβλία σου 
(του 2012, του 2013 και του 2014) να παραμένουν στις λίστες των best seller, 
δεν το λες και λίγο...

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%253A%2522%25CE%259C%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AE%2B%25CE%25A1%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B1%2522%253A1002%253Acccat30001&addFacet=1002%25253Acccat30001&removeFacet&removeAllFacet&parentCategoryId=cccat30001&pageNo=1&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&fso&sortProperty=publicNewRank&BookWriterConstraint&BookpublisherNameConstraint&BookTitleConstraint&relevanceParam&pageSize=20&RootCategorySearchConstraint&BookPriceConstraint2&BookPriceConstraint1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου