Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Λήξη προθεσμίας για τις υποτροφίες στα Αρσάκεια

Τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1836, εορτάζοντας την επέτειο 180 χρόνων προσφοράς ποιοτικής παιδείας, προσφέρουν σε άριστους μαθητές δημοσίων αποκλειστικά σχολείων τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Αρσάκεια Σχολεία (Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων). 

Προκηρύσσονται 50 υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες δημοσίων σχολείων που κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυμνασίου και στην Α΄ τάξη λυκείου. Πρόκειται για 25 υποτροφίες με πλήρη απαλλαγή διδάκτρων και 25 με έκπτωση 50% επί των ετησίων διδάκτρων.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γραπτής εξέτασης στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά και συνέντευξης. Η γραπτή εξέταση έχει οριστεί για την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 και ώρα 10 π.μ., η δε συνέντευξη για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων τής γραπτής εξέτασης μόνο μαθητές/μαθήτριες που θα περάσουν επιτυχώς τη γραπτή δοκιμασία.

Οι υποτροφίες θα διατηρούνται σε όλο το διάστημα των σπουδών των μαθητών/μαθητριών, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμό 18,5 και άνω και έχουν εξαίρετο ήθος.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος εγγραφής μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016
Για τις εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου πατήστε εδώ
Για τις εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου πατήστε εδώ


Οι 50 υποτροφίες κατανέμονται ως εξής: 

Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού: 11 πλήρεις και 11 υποτροφίες με έκπτωση 50% κατά σειρά επιτυχίας

Αναλυτικά:

6 + 6 θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου 

5 + 5 θέσεις για την Α΄ Λυκείου 

Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης: 10 πλήρεις και 10 υποτροφίες με έκπτωση 50% κατά σειρά επιτυχίας

Αναλυτικά:

6 + 6 θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου 

4 + 4 θέσεις για την Α΄ Λυκείου 

Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: 2 πλήρεις υποτροφίες κατά σειρά επιτυχίας

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου 

1 θέση για την Α΄ Λυκείου 

Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης: 2 πλήρεις υποτροφίες κατά σειρά επιτυχίας

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου 

1 θέση για την Α΄ Λυκείου

Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων: 4 υποτροφίες με έκπτωση 50% κατά σειρά επιτυχίας

Αναλυτικά:

2 θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου 

2 θέσεις για την Α΄ Λυκείου 

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό θέσεων υποτρόφων ανά σχολείο, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην εξέταση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6755555, εσωτ.: 120

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν: 

Για τα Αρσάκεια Ψυχικού και Εκάλης στο συγκρότημα των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, Αρσάκη 1, 154 52 Π. Ψυχικό, τηλ.: 210-6755555, εσ. 120

Για τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης στο συγκρότημα των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης, Ελαιώνες Πυλαίας, 555 35 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-304000, Γυμνάσιο: εσ. 430, Λύκειο: εσ. 450

Για τα Αρσάκεια Πατρών στο συγκρότημα των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, Αγ. Παρασκευής, 265 04 Πλατάνι Ρίου, τηλ.: 2610-995835, Γυμνάσιο: εσ. 515, Λύκειο: εσ. 514

Για τα Αρσάκεια Ιωαννίνων στο συγκρότημα των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων, 8ο χλμ. Ε.Ο. Λογγάδων-Βασιλικής, 455 00 Λογγάδες Ιωαννίνων, τηλ.: 26510-52055, Γυμνάσιο-Λύκειο: εσ. 701.


Σημειώνεται ότι για μαθητές όλων των τάξεων που φοιτούν ήδη στα Αρσάκεια Σχολεία χορηγούνται εσωτερικές υποτροφίες που υπερβαίνουν τις 800 και καλύπτουν ποσό ανερχόμενο περίπου στις 900.000 ευρώ. 


Εξεταστέα ύλη

Για την Α΄γυμνασίου

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει την ύλη της Στ΄ τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα: 
Στα Ελληνικά η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και λεξιλογικές-συντακτικές-γραμματικές ασκήσεις.

Στα Μαθηματικά η εξεταστέα ύλη καθορίζεται  έως και το 65ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Στ΄ τάξης.

Για την Α΄ λυκείου

Στα Ελληνικά η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και λεξιλογικές-συντακτικές-γραμματικές ασκήσεις.

Στα Μαθηματικά 
- Άλγεβρα: Κεφάλαιο 1, παράγραφοι: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 [χωρίς την υποπαράγραφο «ε. διαφορά κύβων - άθροισμα κύβων»], 1.6[χωρίς τις υποπαραγράφους «δ) διαφορά- άθροισμα κύβων» και «στ) παραγοντοποίηση τριωνύμου »], 1.8, 1.9, 1.10. Κεφάλαιο 2, παράγραφοι : 2.2, 2.3, 2.4
- Γεωμετρία: Κεφάλαιο 1,  παράγραφοι 1.1, 1.5, 1.6

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση είναι ενιαία και διαρκεί 3 ώρες. Η αποχώρηση είναι δυνατή μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Προσέλευση υποψηφίων: μισή ώρα πριν  από την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή 9.30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τους Δήμους ή την Αστυνομία). Τα ονόματα στα γραπτά των υποψηφίων θα καλυφθούν για λόγους δεοντολογίας. Η διόρθωση των γραπτών θα γίνει από δύο διορθωτές ανά μάθημα και θα βαθμολογηθούν με άριστα τα 100 μόρια (50 μόρια ανά μάθημα). Οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν τηΔευτέρα 23 Μαΐου 2016  στα συγκροτήματα των Αρσακείων Σχολείων όπου εξετάστηκαν οι υποψήφιοι. Αποτελέσματα θα δίνονται και τηλεφωνικά (210-6755555, εσ. 120 κ. Ά. Αναστασοπούλου).

Πηγή: http://www.arsakeio.gr/gr/latest/27438-prokhryksh-ypotrofiwn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου