Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ελευσίνα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021!Η Ελευσίνα αναδείχτηκε σήμερα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, μαζί με το Νόβισαντ (Σερβία) και την Τιμισοάρα (Ρουμανία)!

Στο βιντεάκι, το κομμάτι "Eleusis" των Dead Can Dance, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της ελληνικής πόλης:

Oh come calmly
Over the ocean I beckon to thee
I blow seeds of love to be
Born of my heart
Sown on the breeze

All I fondly know
Pales upon sails of your sweet gentle flow
How our love will grow
Crowned upon swans
Calling home

The love you hide inside
Has nowhere to run and nowhere to hide
I can see it in your eyes
Your empty hearts and your wasted lives

All I fondly know
Pales upon sails of your sweet gentle flow
How our love will grow
Crowned upon swans
Calling home


Οι Dead Can Dance, έχοντας γράψει το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο στην παγκόσμια μουσική σκηνή, αντλούν συχνά έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ η ιδιαίτερα εκλεκτική αισθητική τους είναι έντονα επηρεασμένη από την ελληνική μουσική (αρχαία & Βυζαντινή).
Ύστερα από πρόταση της Ελευσίνας 2021, και συγκεκριμένα της Ελευσίνιας δημιουργού Λίας Δήμου, οι Dead Can Dance δημιούργησαν το -δίχως οικονομικές αξιώσεις- ‘’ELEUSIS’’, μια μουσική σύνθεση εμπνευσμένη από την πόλη και την ιστορία της. Σκοπός, η υποστήριξη και μετάδοση του οράματος της Ελευσίνας 2021, για τη "Μετάβαση στην EUphoria".

Το βίντεο που πλαισιώνει το ‘’ELEUSIS’’ αποτελείται από αποσπάσματα λήψεων που έγιναν στην πόλη της Ελευσίνας κατά την περίοδο του Οκτωβρίου 2016. Η κινηματογραφίστρια Mari Shibata (London, UK), αφού περιηγήθηκε στις γειτονιές της Ελευσίνας, αποτύπωσε στιγμές της, εμπνευσμένη από το όραμα της Ελευσίνας 2021 για τη μετάβαση στην EUphoria και το ‘’ELEUSIS’’ των Dead Can Dance. Η αποτύπωση της πόλης από ψηλά, έγινε από τον Ελευσίνιο Λάμπρο Ντοβίνο.

Συντελεστές παραγωγής:
• Λία Δήμου (Sound Artist / Eleusis, Greece - currently based in London, UK) - Ιδέα, οργάνωση, επίβλεψη.
• Mari Shibata (Journalist & Filmmaker / London, UK) - Κινηματογράφηση, σκηνοθεσία, μοντάζ. http://www.marishibata.com
• Λάμπρος Ντοβίνος (Film Editor / Eleusis, Greece) - Εναέριες λήψεις
• Γιάννης Τσιατσιάνης (Eleusis, Greece) - Τοπικός συντονιστής κινηματογράφησης και παραγωγής.

Μουσική:
Dead Can Dance - ‘’ELEUSIS’’
http://www.deadcandance.com
https://www.facebook.com/DeadCanDance...

Το ‘’ELEUSIS’’ καλλιεργεί το σπόρο της μετάβασης σε μια νέα εποχή ευφορίας, την εποχή της EUphoria!
- - -
Dead Can Dance have written their own unique chapter in global music scene, while they often draw inspiration from Greek civilisation. Their highly eclectic aesthetic is strongly influenced by Greek music (ancient & Byzantine).
After an idea of Eleusis 2021 and in particular Lia Dimou's (local sound artist), Dead Can Dance created -without financial claims- the song “ELEUSIS”; a musical composition inspired by the city and its history. Its aim is to support and share the vision of Eleusis 2021 for the “Transition to EUphoria”.

The video that goes along with “ELEUSIS” consists of various shots taken in the city of Eleusis during October 2016. The filmmaker Mari Shibata (London, UK), after having walking through Eleusis’ neighbourhoods, she captured city moments, inspired by the vision of Eleusis 2021 for the transition to EUphoria and “ELEUSIS” by Dead Can Dance. The aerial shots were taken by the Eleusinian Labros Dovinos.

Production credits:
• Lia Dimou (Sound Artist / Eleusis, Greece - currently based in London, UK) - Idea, organisation, curation.
• Mari Shibata (Journalist & Filmmaker / London, UK) - Film making, direction, edit.
http://www.marishibata.com/
• Labros Dovinos (Film Editor / Eleusis, Greece) - Aerial shots
• Yiannis Tsiatsianis (Eleusis, Greece) - Producer

Music:
Dead Can Dance - ‘’ELEUSIS’’
http://www.deadcandance.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου