Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Στερεότυπα μαθητών δημοτικού ως προς τα επαγγέλματα των δύο φύλων #RedrawTheBalanceΑπό πείραμα που έγινε σε δημοτικό σχολείο του Κεντ (Μάρτιος 2016): οι δασκάλες ζητούν από τους 20 μαθητές τους, 5-7 ετών, να ζωγραφίσουν 3 επαγγέλματα: πυροσβέστης, χειρουργός, πιλότος πολεμικού αεροσκάφους. Από τις 61 ζωγραφιές των παιδιών, μόνο σε 5 απεικονίζονταν γυναίκες στα επαγγέλματα αυτά. Κι έπειτα, η έκπληξη αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους όταν στην τάξη τους μπαίνει μία πυροσβέστης, μία χειρουργός και μία πιλότος πολεμικού αεροσκάφους... 

Πηγή: http://www.campaignbrief.com/2016/03/inspiring-the-future-reveals-g.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου